Corona update 18 december 2020

De afgelopen dinsdag 15 december jl. van kracht geworden “corona maatregelen” treffen bijna iedereen. Bijna “alles” lijkt tot stilstand te komen. Voor velen een ongewenste, verplichte vakantie met een onzeker einde. Na de gedwongen sluiting eerder dit jaar, zit er ook voor ons weinig anders op dan ons aan te passen. Hoe moeilijk en frustrerend dat ook zal zijn. Lichtpuntje op dit moment bestaat uit het nog mogen en kunnen aanbieden van personal (duo) trainingen, die dan in de buitenlucht zullen worden gegeven. Groepstrainingen zullen helaas, tenminste tot en met 19 januari a.s., niet zijn toegestaan. Voor eenieder die dat wil, zullen personal (duo) trainingen vanaf woensdag 16 december tot en met dinsdag 19 januari 2021 buiten de studio en wel direct ervoor en ernaast worden verzorgd. Tenzij de desbetreffende trainees te kennen geven hierin niet te willen deelnemen, verwachten wij eenieder op de afgesproken trainingsdag en tijd. Afmeldingen i.v.m. mogelijke slechte weersomstandigheden zal in afwijking op de regel nu mogelijk zijn uiterlijk één uur voor de training. We hopen iedereen hier een beetje mee tegemoet te komen.

Hopelijk blijkt in januari dat de maatregelen het gewenste effect hebben en we ieder van jullie weer in de studio mogen ontvangen! In de hoop dat het bij één dramatisch jaar blijft, wensen wij iedereen, binnen de nog bestaande mogelijkheden, fijne kerstdagen en een gezond, COVID -19-vrij 2021 toe!

Corona protocol DeRuiterPT

Ter bescherming van trainers en klanten van DeRuiterPT gelden onderstaande geboden en verboden als voorwaarde voor binnenkomst in de studio en deelname aan trainingen.

ALGEMEEN:

  1. De trainers controleren dagelijks aan de hand van hierna vermelde checklist of zij medisch gezien geschikt zijn om de studio te betreden en trainingen te verzorgen. Zij dragen te allen tijde handschoenen en verwisselen deze voor nieuwe in het geval zij personen hebben aangeraakt. Trainers houden, net zoals klanten, te allen tijde 1,5 meter afstand tot in de studio aanwezige personen.
  2. Kleedkamers, douches en keuken zijn niet meer toegankelijk voor klanten. Eén van de kleedkamers is omgevormd tot “wachtruimte” en dient uitsluitend als opvang van klanten, die enige tijd voor aanvang van hun training in de studio aankomen.
  3. In de trainingsruimte is een looproute aangegeven en afgebakend met aan weerszijde rode tape. Looproute en richting moeten te allen tijde worden gevolgd.
  4. De training wordt verzorgd binnen een aan elke individuele klant toegewezen trainingsvlak, dat gedurende de training niet wordt verlaten. Het trainingsvlak zal door de trainer worden voorzien van tijdens de training te gebruiken materialen, welke na afloop van de training door de trainer worden gedesinfecteerd. Gedurende de training begeeft de trainer zich in de looproute waardoor gepaste afstand kan worden bewaard.
  5. Toilet kan worden gebruikt waarbij klant na gebruik zelf zorgt voor reiniging van al hetgeen is aangeraakt, gebruikmakend van in het toilet aanwezige ontsmettingsmiddelen, waarbij ook deurklinken niet worden vergeten. Buiten de toiletruimte bevinden zich standaard handzeep, desinfectiemiddel en papieren handdoekjes. Deze laatste dienen na gebruik in de geplaatste, met voetpedaal te openen, prullenbak te worden weggegooid.
  6. Klant komt kort voor geplande aanvang van de training binnen en verlaat de studio na afloop van de training zo snel mogelijk om daarmee ruimte te maken voor collega sporters.

CHECKLIST

Klant heeft voor het afreizen naar de studio, net zoals de trainer, vastgesteld dat GEEN van de onder vermelde omstandigheden op hem of haar van toepassing is, hetgeen aan de hand van de checklist voor aanvang van de training nogmaals wordt bevestigd:

  1. (neus)verkoudheid, keelpijn, luchtwegklachten, kortademigheid, hoesten, veelvuldig niezen;
  2. eigen lichaamstemperatuur of die van gezinslid hoger dan 37,9 gr. Celsius;
  3. zelf of gezinslid getest op COVID-19 virus nog zonder uitslag;
  4. zelf of gezinslid besmet met COVID-19 virus.

Meld de training tijdig af indien één of meer van deze omstandigheden zich voordoen. De training kan, zoals gebruikelijk, uiteraard op een later moment worden ingehaald.

Als extra “garantie” voor klanten en trainers dat de studio wordt betreden, waarbinnen de daar aanwezige personen, zowel als de nieuw binnenkomende persoon, koortsvrij zijn, is bij binnenkomst een lichaamstemperatuurscanner beschikbaar. Deze dient na gebruik te worden gedesinfecteerd, waarna ook handen worden gedesinfecteerd en ofwel in de wachtruimte danwel – na doorneming van de checklist met trainer – in het toegewezen trainingsvlak wordt plaatsgenomen. In het geval in de wachtruimte wordt plaatsgenomen, wordt de klant door de trainer opgehaald en na het doorlopen van de checklist naar het trainingsvlak begeleid. Indien één of meerdere van de in de checklist vermelde omstandigheden zich mocht voordoen, verlaat de klant onmiddellijk de studio.

ROUTING:

Klant komt in sportkleding met handdoek bij de studio aan en hangt bij binnenkomst de eventueel meegenomen jas op aan de kapstok, welke zich links naast de deur tegenover de wachtruimte bevindt. Vervolgens meet de klant de lichaamstemperatuur, desinfecteert deze na gebruik en desinfecteert vervolgens de handen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ontsmettingsmiddel en reinigingspapier welke zich bevinden op het desinfectiepunt, geplaatst naast de waterdispenser. De temperatuur wordt gemeten door de thermometer op het voorhoofd te richten met een afstand van 10 tot 15 centimeter. Klant gooit gebruikt reinigingspapier in de daartoe bestemde prullenbak en begeeft zich vervolgens naar de wachtruimte en houdt daarbij uiteraard ook gepaste afstand tot de eventueel aldaar eveneens wachtende perso(o)n(en). De trainer haalt de klant in de wachtruimte op en neemt gezamenlijk de checklist door waarna de klant zich naar het toegewezen trainingsvlak begeeft danwel de studio onmiddellijk verlaat ingeval zich één van de omstandigheden voordoet zoals op de checklist vermeld. Deze procedure geldt ook ingeval de klant uitsluitend komt voor een meting.

DESINFECTIEPUNTEN:

In de studio bevinden zich zes desinfectiepunten, waarvan vier in de zaal, één in de wachtruimte en één bij de toiletten. Het eerste betreft het punt dat zich bevindt naast de waterdispenser en is, zoals hiervoor beschreven, bestemd voor gebruik door klanten.

Bij de spiegels zijn twee punten geplaatst welke zijn bestemd voor de trainers. Die punten zijn voorzien van desinfectiemiddel, reinigingspapier, prullenbak en handschoenen bestemd voor reiniging door trainer van trainingsmaterialen.

Naast de loopband bevindt zich een punt voorzien van desinfectiemiddel en reinigingspapier bestemd voor het schoonmaken van de loopband van onderdelen, zoals toetsen en armleuningen, welke door klant met de handen zijn aangeraakt. Het reinigen ervan gebeurt door de klant zelf.

Ook in de wachtruimte bevindt zich een punt, bestemd voor gebruik door klant van aanwezig desinfectie en reinigingspapier ter reiniging van stoel en/of andere door de klant aangeraakte elementen.

Tot slot is ook tussen de toiletten desinfectiemiddel en reinigingspapier en prullenbak geplaatst dienend voor het schoonmaken van deurklinken en andere bij gebruik van het toilet door klant aangeraakte elementen. Verder is dit punt uiteraard tegens voorzien van handzeep en papieren handdoekjes.

MEETRUIMTE:

De zich achter de keuken bevindende meetruimte is door klanten uitsluitend toegestaan te betreden onder begeleiding van de trainer. Bij meting worden door de trainer “verse” handschoenen gebruikt welke na meting worden weggegooid en vervangen. Alle tijdens meting aangeraakte materialen worden na afloop door trainer gereinigd. Na meting verlaat klant de ruimte en begeeft zich ofwel naar de aangewezen trainingsplek ofwel verlaat de studio.

BUITENTRAININGEN:

De regelingen voor wat betreft desinfectie, temperatuurmeting en tijdstip van aankomst op locatie gelden ongewijzigd ook voor buiten de studio georganiseerde trainingen.