Andere prikkels in de hersenen bij overgewicht?

De hersenstructuur van mensen met ernstig overgewicht wijkt af van die van mensen die niet te zwaar zijn. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit van Barcelona hebben met hersenscans aangetoond dat het beloningssysteem in het brein bij mensen met obesitas een anatomische afwijking vertonen.

De onderzoekers maakten MRI beelden van 32 mensen met obesitas (ernstig overgewicht) als die van 32 mensen zonder obesitas. Alle proefpersonen waren verder gezond en hadden de leeftijd van 12-39 jaar. Tijdens het onderzoek werden verschillen opgemerkt in de hersengebieden van het ‘beloningssysteem’. Dit is het deel van de hersenen dat ervoor zorgt dat we een goed gevoel krijgen na een prikkel. Verstoringen in dit systeem spelen een rol bij allerlei soorten verslavingen.

In de wetenschap wordt obesitas steeds meer onderzocht als een hersenziekte. Zo blijken er wel degelijk verschillen te zitten tussen hoe mensen een prikkel ervaren in bijvoorbeeld de aanwezigheid van overvloedig voedsel. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat te dik worden niet alleen een kwestie is van te veel eten en te weinig bewegen. De verschillen tussen proefpersonen met obesitas en zonder obesitas lijken zich namelijk al op vrij jonge leeftijd voor te doen. Denk hierbij ook aan hoe hersenen verbindingen leggen in plannen en hoe een emotie wordt verwerkt. Dit wijst er op dat dit gedrag genetisch bepaald is en niet een gevolg van de obesitas is.

Conclusie: het is geen excuus om maar elke keer toe te geven aan jouw (emotionele) eetbuien maar het lijkt er wel op dat we ook hard aan onszelf moeten werken zowel in mentaal als fysiek opzicht.

Referenties: Marqués-Iturra I, Scholtens LH, Garolera M, Pueyo R, García-García I, González-Tartiere P, et al. Affected connectivity organization of the reward system structure in obesity. NeuroImage 2015.